Basisschool Sint Liborius 

In 1952 werd onze school gesticht. De naam Sint Liborius is afkomstig van de heilige bisschop Sint Liborius. Hij was de patroon van de dorps-kerk in Dinxperlo. Onze school is dus een katholieke basisschool. De identiteit van de school hangt echter niet af van de levensbeschouwelijke achtergronden van de kinderen, maar uit zich vooral door de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders leefwijze en opvattingen. Dit doen we in het besef, dat iedere godsdienst haar eigen inbreng heeft en openheid van andere godsdiensten verrijkend kan werken. Onze deuren staan open voor ieder kind, ongeacht de levensovertuiging of levensbeschouwing.

Onze school ligt in Dinxperlo, in de gemeente Aalten. Dinxperlo is een grensdorp.  Ongeveer 80% van onze leerlingen zijn afkomstig uit Dinxperloof aangrenzende dorpen. Ongeveer 20% van onze leerlingen is woonachtig in Duitsland.