Bereikbaarheid

De school is tijdens schoolweken maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag telefonisch te bereiken tussen 8.00 en 16.15.uur op telefoonnummer: 0315-655269. Bij spoed of noodgevallen belt u met 06-53994309 (directeur). Bij geen gehoor/bereik, belt u de directeur op 06-53994309. Het algemene mailadres van de school is: sintliborius@essentius.nl

Klasbord is onze ouderapp, de algemene communicatie loopt via deze app. Absentie van een leerling wordt via deze app (bericht) of telefonisch gemeld op 0315-655269, voor 8.30 uur.

Leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. Zij zijn na 14.45 uur op eigen werkdagen bereikbaarvia mail , op telefoonnummer 0315-655667 (tussen 14.45 en 16.15 uur) of via een bericht in Klasbord.

Als een ouder/verzorger een leerkracht wil spreken, bij voorkeur bellen na schooltijd (na 14.45 uur) om een afspraak te maken, een mail sturen of een bericht via Klasbord kan ook.  Leerkrachten beantwoorden mails buiten schooltijden op hun werkdagen. Een gesprek aanvragen mag altijd!