Onze ouderraad          

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen en buiten de school te bevorderen.

Belangrijke taken zijn:

o    Organiseren of mede organiseren van allerlei schoolgebonden activiteiten. 

o    Medewerking geven aan buitenschoolse activiteiten. 

o    Het organiseren van een ouderavond voor ouders

o    Het innen van de vrijwillige bijdrage van € 17,50 per kind. 

o    Het organiseren van de CRELIDA; CRreatieve LIborius DAg

 De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar met 2 afvaardigingen van het team: juf Adry Bolwerk en juf Irene Veurman.

Er zijn diverse activiteiten c.q. feesten, die de ouderraad organiseert of waaraan zij haar medewerking verleent. Wij vragen daarvoor van ouders een bijdrage. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor het Sinterklaasfeest. Verder draagt de ouderraad bij in de kosten van de kerstviering, paasbrunch, avondvierdaagse etc.

De leden van de ouderraad zijn:

Mevr. Lotte Schuurman

Dhr. Marcel Vinkenvleugel

Mevr. Sarah Demirci

Mevr. Anne Hengevelt

Mevr. Sandra Jansen

Mevr. Rolienke ten Pas

Mevr. Hanneke Tempels, namens het team

Mevr. Irene Veurman, namens het team