Bent u op zoek naar een goede basisschool? Aanmelden mag altijd!


Het team van de St. Liborius opent (haar) deuren graag voor u en uw kind!  U bent van harte welkom voor een rondleiding en een oriënterend gesprek bij ons op school. En uw zoon(s) of dochter(s) mag (mogen) gewoon mee! 

 Geïnteresseerd

U mag bellen naar 0315-655667 of 06-53994309 om een afspraak te maken met onze directeur Yvet Knoefmann. 
U hebt dan ook de mogelijkheid om onze voicemail in te spreken, wij bellen u zo snel mogelijk terug. Een mail sturen mag ook altijd, ons mailadres is: sintliborius@essentius.nl.       

Aanmelden mag altijd!  

We kijken ernaar uit om uw kind te verwelkomen op onze school. Aanmelden verloopt tegenwoordig via een aantal vaste stappen. Op deze pagina informeren wij u hierover. 

Algemene procedures rondom aanmelden
Graag informeren wij u over de algemene aanmeldingsprocedure die geldt als u kiest voor een basisschool in Nederland. Het aanmelden van nieuwe kinderen op een basisschool kent namelijk een aantal regels voortkomend uit de Wet op Passend Onderwijs, die voor u, als nieuwe ouder of verzorger goed zijn om te weten.  

 Een aanmeldingsprocedure kent een aantal stappen. 
De eerste stap is het informatie inwinnen over een school. Dit kunt u doen door open dagen en open avonden te bezoeken, maar u mag ons ook benaderen om een afspraak te maken voor een persoonlijke rondleiding op onze school. Tijdens deze rondleiding geven wij u zoveel mogelijk informatie over onze school en wat wij uw kind en u kunnen bieden. Daarnaast kunt u alle vragen stellen die u heeft en kennis maken met onze leerlingen en leerkrachten. 

De volgende stap is dan, dat u de basisschool kiest waar u het beste gevoel bij heeft voor uw kind. Wij hopen natuurlijk dat uw keuze op ons valt.  Als u voor ons kiest, mag u uw kind bij ons aanmelden. Dat is de derde stap. U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is geworden. Als u uw kind jonger dan 3 jaar is, maar u wilt het al wel graag bij ons aanmelden, gelden er andere regels rondom het aanmelden. Hierover informeren wij u graag tijdens de rondleiding. 

 Conform de Wet moet een aanmelding schriftelijk gedaan worden. Na de rondleiding, krijgt u van ons een envelop mee met een brief en een aanmeldformulier. U vult het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in en stuurt het, met de bijgevoegde retourenvelop, aan ons terug. U mag het formulier ook persoonlijk komen afgeven of gescand per mail sturen naar sintliborius@essentius.nl.   Zodra wij het formulier binnen hebben, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst. De datum op die ontvangstbevestiging is van belang, omdat vanaf dat moment onze zorgplicht ingaat. 

Zorgplicht is een wettelijke regelgeving en betekent dat wij, als school zes weken de tijd krijgen om te kijken of wij uw zoon of dochter een passend onderwijsaanbod hebben voor de toekomst.   Meestal hebben we dit aanbod gewoon in huis, maar het kan natuurlijk zijn dat uw zoon of dochter een zeer speciale (onderwijs)behoefte heeft en dat hij of zij daarom een specifiek onderwijsaanbod nodig heeft en beter past op een andere school met het passende onderwijsaanbod. Mocht blijken, dat wij voor uw zoon of dochter niet het juiste aanbod hebben, passend bij zijn of haar behoefte(n), dan nemen wij binnen de 6 weken termijn, persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken en samen verder te kijken. Indien gewenst kunnen we daarin ondersteuning krijgen van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. De medewerkers daar hebben zicht en contact met alle schooltypen en scholen in onze regio en kunnen ons vanuit een onafhankelijke positie adviseren. Op de site van dat samenwerkingsverband vindt u meer informatie:  www.swvoostachterhoek.nl 

Als wij voor uw zoon of dochter het juiste aanbod denken te hebben, dan krijgt u van ons (binnen de termijn van zes weken) schriftelijk bericht per mail. Op dat moment is uw aanmelding verandert in een inschrijving en mag uw kind starten op de Sint Liborius op de dag dat hij of zij vier jaar wordt. 

Na de definitieve inschrijving neemt één van onze kleuterleerkrachten telefonisch contact met u op om een intakegesprek te plannen. Dit gesprek staat helemaal in het teken van uw kind en zijn of haar ontwikkeling. Ook maakt u dan samen afspraken over de start op onze school. Uw kind mag namelijk, voordat hij of zij 4 jaar wordt, al een aantal keren komen wennen. Hierover zal de leerkracht u tijdens het gesprek nader informeren. 

 Mocht u vragen hebben over deze procedure, of behoefte hebben aan meer informatie over onze school, dan mag u deze vanzelfsprekend stellen tijdens de rondleiding.