De identiteit van onze school

Onze school is een katholieke basisschool. Het bijzondere van een katholieke basisschool is de grondslag: de katholiek christelijke traditie. De identiteit van de school hangt niet af van de levensbeschouwelijke achtergronden van de kinderen, maar uit zich vooral door de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders leefwijze en opvattingen. Dit doen we in het besef, dat iedere godsdienst haar eigen inbreng heeft en openheid van andere godsdiensten verrijkend kan werken. Onze deuren staan open voor ieder kind, ongeacht de levensovertuiging of levensbeschouwing.

Hoe geven we vorm aan onze identiteit?

Trefwoord

We werken met Trefwoord. Trefwoord bestaat uit een kalender en een boek voor de leerkracht. In dit boek staan verhalen gebaseerd op een thema over het leven: normen en waarden, omgaan met elkaar, de wereld waarin we samen leven staan daarin centraal. 

Hoe vieren we in onze school?

Heilige Communie en Vormsel

We bieden de kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Heilige Communie (groep 4) en het vormsel (groep 8). De organisatie hiervan valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. De parochie organiseert hiervoor alle bijeenkomsten. Zij formeren werkgroepen van ouders, die zich geheel inzetten om deze vieringen vorm te geven. Het zijn prachtige vieringen waarbij veel mensen in vervoering worden gebracht. 

Pasen
Pasen wordt in de groepen gevierd. De kinderen kunnen ook een palmpaasstok op school versieren. Daarnaast organiseert de ouderraad een paasbrunch voor de hele school.

 Carnaval
De viering vindt meestal plaats op de vrijdagochtend voor de carnavalsvakantie. Er is dan een playbackshow voor de hele school. Kinderen komen verkleed naar school, evenals de leerkrachten. Groep 8 zorgt voor een Raad van Elf, de Buut en de presentatie van de playbackshow die in handen ligt van Prins Carnaval en zijn adjudant. De voorrondes vinden plaats in de groepen. Van elke groep wordt er één winnaar gekozen die mag optreden tijdens de carnavalsochtend. Een optocht om de school is ook een vast onderdeel van deze viering.

Sinterklaas
In de groepen 1 t/m 4 komt ‘Sinterklaasop school.
De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes en kopen voor een afgesproken vast bedrag cadeaus voor een klasgenoot. Er wordt meestal ook een surprise en een gedicht gemaakt.

Kerst
De kerstviering wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit leerkrachten.De school volgt een 3 jaarlijkse cyclus die bepaalt hoe we kerst samen vieren. Dit kan bijvoorbeeld een musical, een herdertjestocht of een kerstdiner op school. Dit schooljaar organiseren we een kerstmarkt.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT