Groepen 

Het indelen van groepen is een zorgvuldig proces, dit noemen we in vaktermen: ‘formeren’. Hoe we formeren staat of valt met het totale leerlingaantal van de school/de groepen en de keuzes die een school maakt voor het onderwijs. 

We kijken als team naar elke groep afzonderlijk en stellen onszelf de volgende vragen over een groep: 

o   Wat hebben de kinderen in deze groep nodig?
o   Wat kan deze groep al goed?
o   Wat moet deze groep nog leren?
o   Zou deze groep in een combinatie passen?

Daarnaast denken we aan onze kwaliteit van onderwijs aan deze groepen:

o   Wat leren de kinderen in dit schooljaar?
o   Hoe leren ze dit het beste en hoe bieden we de lesstof zo goed  mogelijk aan?
o   Welke leerkrachten passen bij deze groep?
o   Welke structuren bieden we?

En natuurlijk is ook de organisatie van het onderwijs belangrijk:

o   Hoe groot is de groep? 
o   Welke lokalen gaan we gebruiken?
o   Welke groepen krijgen gym van de vakleerkracht?
o   Hoe spelen de groepen buiten?
o   Welke lesstof bieden we wanneer aan?
o   Welke regels zijn belangrijk in een (combinatie)groep?

Het is een proces waarin veel overleg en dialoog binnen het team plaatsvindt. We hebben het ook dit jaar gered om een indeling te maken die volgens ons het beste is voor onze leerlingen en waarin wij ze kwalitatief het beste onderwijs kunnen geven. 

Graag informeren wij u over de organisatie voor het schooljaar 2023/2024:

Groep 1-2a

ma en vrijdagmorgen: Maureen Goede

dinsdag, woensdagmorgen en donderdag: Irene Veurman

woensdagmiddag: Marlies Tolkamp / Inez Kok

Groep 1-2b

maandag t/m vrijdagmorgen: Demi te Grootenhuis

Groep 3

maandag t/m donderdag: Maxime Simons

vrijdagmorgen: Adry Bolwerk

Groep 4

maandag t/m vrijdagmorgen: Isabel Nolte

Groep 5

maandag t/m vrijdag: Harmke Deckers

Groep  6

Maandag t/m woensdag: Loes Niersman

Donderdag en vrijdag: Figen Altiparmak

Groep 7

maandag t/m vrijdag: Luuk Messink

Groep 8

maandag, donderdag en vrijdag: Janina Berendsen

dinsdag en woensdag: Hanneke Tempels

Aanvullende informatie

Vakleerkrachten Duits en Muziek

* Elke dinsdag geeft juf Silke Rauwers Duitse les aan groep 1/2a, 1/2b, 3 en 4

* We maken gebruik van de subsidie “Meer muziek in de klas”, dankzij deze subsidie komt er een vakleerkracht: Lobke Arentz, de ene helft van het schooljaar lesgeven aan groep 4 en de andere helft van het schooljaar aan groep 5. Dit zal plaatsvinden op donderdagmorgen.

Plusleerkrachten: leerkrachten met ondersteunende taken

Enkele dagen zijn er leerkrachten buiten de groep op school aanwezig om ondersteunende taken uit te voeren. Zij ondersteunen in alle groepen zowel leerlingen als leerkrachten. Wanneer er interne vervanging noodzakelijk is, zullen zij deze invullen op de betreffende dag.

Maandag: Hanneke Tempels

Dinsdag: Marjon Römer,  Figen Altiparmak

Woensdag: Inez Kok (ochtend), Marlies Tolkamp

Donderdag: Adry Bolwerk

Vrijdag: Isabel Nolte (middag) en Demi te Grootenhuis (middag)

Ondersteuning: interne begeleiding

Ellen Meijer is onze intern begeleider. Zij combineert deze taak met De Borckeshof en IKC De Wijssel. Ze werkt maandag t/m vrijdag en verdeelt haar tijd over de 3 scholen.

Opleidingsschool: schoolopleider

Als Sint Liborius zijn we een opleidingsschool van PABO Iselinge Educatieve Faculteit te Doetinchem. Jill Overgoor is onze schoolopleider. Zij vervult deze taak ook op De Borckeshof.

Studenten

Er is komend schooljaar een LIO studente: Lisan Robben, in groep 6 op maandag en dinsdag. Daarnaast zullen nog enkele eerste- en tweedejaars studenten stage komen lopen, evenals onderwijsassistenten. Zij stellen zich voor op Klasbord zodra zij met hun stage starten.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT