Directie

De dagelijkse leiding over de school is in handen van (juf) Yvet Knoefmann.

Yvet is sinds 2012 directeur van twee basisscholen: basisschool Sint Liborius en basisschool De Borckeshof in Breedenbroek. Zij verdeelt haar tijd over haar 2 scholen. In de even weken van een jaar start ze in de ochtenden op de Sint Liborius tot half 10, daarna werkt zij op De Borckeshof. In de oneven weken start ze in de ochtend op De Borckeshof en is daarna op de Sint Liborius. In praktijk vraagt het wat flexibiliteit en indien nodig pendelt ze graag heen en weer tussen haar scholen.  

Onderwijs is altijd in ontwikkeling en dat wordt ook verwacht van een directeur in het hedendaagse onderwijs. Naast intern overleg, heeft Yvet ook externe overleggen (waaronder directeuren overleg Essentius), congressen, conferenties en/of (netwerk)bijeenkomsten. Hierdoor kan het zijn dat zij op bepaalde momenten niet aanwezig kan zijn op school. (Juf) Fia Wiggers is waarnemend directeur en op de momenten dat Yvet er niet is, is zij het aanspreekpunt als directie.

Yvet is begin 2016 afgestudeerd als Master Educational Leader (Meester in onderwijskundig leidinggeven): een titel die zij met trots draagt. Ze is integraal eindverantwoordelijk voor haar beide scholen  en werkt vanuit een sterke visie op onderwijs aan 7 domeinen: imago - innovatie - onderwijs - financiën - professional (kwaliteit & personeel) - huisvesting en organisatie. Ze wil elke dag van goed naar beter naar best gaan, omdat zij vindt dat alle kinderen recht hebben op het beste onderwijs! 


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT