Natuurouders

Onze school kent een werkgroep natuurouders. Dit zijn een achttal ouders die gedurende het schooljaar verschillende activiteiten met betrekking tot de natuur organiseren.

4 keer per jaar wordt er voor de kinderen een leuke activiteit verzorgd. Vaak gaat dit gepaard met of het seizoen, denk bijvoorbeeld aan het najaar of voorjaar, of een feestdag, denk daarbij aan dierendag, Kerst of Pasen.

Door middel van de website zullen we u op de hoogte houden van de activiteiten die plaatsvinden.

De werkgroep vergadert 4 keer per jaar en werkt samen met de leerkrachten, waarbij 1 leerkracht het aanspreekpunt is. Op dit moment is juf Figen Altiparmak het aanspreekpunt. Indien ouders/verzorgers een idee hebben voor een leuke natuuractiviteit kan dit gemeld worden bij juf Figen. Zij zal vervolgens de natuurouders informeren.

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT