Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
MR staat voor: Medezeggenschapsraad. In deze raad worden allerlei onderwerpen
besproken die met onze school en het onderwijs te maken hebben.
Samen met de directie denkt de MR mee over het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden.

Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit een even aantal leden evenredig verdeeld over personeel en
ouders-leerlingen. Op onze school is een verdeling gekozen door een 2-tal ouders
en een 2-tal leerkrachten te laten participeren in de MR.

Binnen de MR zijn onder meer een voorzitter en een secretaris actief.
De leden van de MR zijn:

– Harmke Deckers (leerkracht)
– Janina Berendsen (leerkracht / voorzitter)
– Pim Steinbach (ouder / secretaris)
– Jurgen Bruil (ouder)


Er zijn verschillende manieren om contact te leggen met de
Medezeggenschapsraad over onderwerpen die u ter harte gaan, ter ore
komen of die tot vragen leiden.
U kunt ons over alle mogelijke zaken, die de school betreffen,
benaderen en we zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn.

We staan altijd open voor suggesties van ouders.
Ongeveer 6 keer per jaar vergaderen we op school en
bespreken graag zaken die leven bij de ouders of kinderen.

Spreek ons aan op school of mail naar:
janina.berendsen@essentius.nl

Met vriendelijke groet, 
De MR-leden.

Van links naar rechts:
Harmke Deckers, Janina Berendsen, Pim Steinbach, Jurgen Bruil


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT