Communicatie 

Op de Sint Liborius vinden we communicatie met ouders (verzorgers) erg belangrijk en we doen ons best dit zo goed mogelijk te doen.

Algemene communicatie met ouders

Ouders zijn altijd welkom in onze school. We gaan met ouders om zoals we willen dat er met ons omgegaan wordt: met respect. We staan open voor contacten met ouders en nemen ouders serieus. We staan ouders netjes te woord en groeten ouders als we ze in onze school tegenkomen. Tussen 14.15uur en 14.45uur zijn we niet bereikbaar voor ouders in verband met pauze. Alleen in noodgevallen, wijken we hier vanaf.

Omdat we de lijnen graag kort houden, zijn de leerkrachten het eerste aanspreekpunt voor ouders. Mochten ouders behoefte hebben aan een gesprek met de intern begeleider of de directeur dan is dit mogelijk. Een afspraak maken is dan wenselijk.

Communicatie via de schoolkalender

De ouders kunnen op we website de digitale schoolkalender bekijken. Hierin vinden zij vastgestelde data voor activiteiten die in de loop van een schooljaar plaats zullen vinden. Deze data zijn door het team vastgesteld voor de zomervakantie van het vorige schooljaar en er wordt in principe niet vanaf geweken. Als dit door omstandigheden toch voor mocht komen, wordt dit tijdig gecommuniceerd naar ouders.

Communicatie via Klasbord, website en Facebook

De website en Klasbord wordt up to date gehouden door de leerkrachten, de directeur en de administratief medewerker. Zij plaatsen algemene informatie en fotos op de website. De leerkrachten schrijven met enige regelmaat een eigen stuk bij hun eigen groep. Andere informatie en fotos mogen geplaatst worden in overleg met de directeur. De MR en de OR hebben een inlogcode en plaatsen stukken op de website en in Klasbord in overleg met de directeur.

De school heeft ook een eigen Facebook pagina, die ook beheerd wordt door een leerkracht. Korte, actuele nieuwsberichten en foto's plaatsen we hier.

 Door middel van een toestemmingsformulier hebben ouders wel of geen toestemming verleend voor het plaatsen van foto’s in en op sociale nieuwsmedia.

Communicatie via ouderavonden

Op school organiseren we de in ieder geval de volgende avonden voor onze ouders:

 Informatie avond
1x per jaar aan het begin van het schooljaar. De avond staat in het teken van informeren van de ‘nieuwsteouders van startende kleuters én de ouders van groep 3 t/m 8 over het komende schooljaar. De opzet van de avond wordt door de leerkrachten verzorgd. De nieuwste ouders worden uitgenodigd via een mail en in de nieuwsbrief.

Voortgezet onderwijs avond

Deze avond is voor de ouders van groep 8. Tijdens deze avond geven de scholen van het VO in gezamenlijkheid voorlichting over de overstap naar de brugklas. De ouders worden hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT