We zijn een GRUIT school

Een GRoente en frUIT school.
Dit betekent dat alle leerlingen op dinsdag en donderdag als tussendoortje groente of fruit meenemen. Dit bevordert het gezonde eetgedrag van kinderen! We stimuleren een gezonde traktatie, maar laten hierin de keuze over aan ouders.

We zijn een pinda-vrije school


Dit betekent dat we geen producten in de school willen waarin pinda’s (noten mag dus wel) verwerkt zijn. We hebben deze keuze gemaakt uit veiligheid voor de leerlingen die een voedselallergie hebben, waarbij de reactie op deze producten zo groot is, dat het levensbedreigend is. We vragen u om tussendoortjes en lunches mee te geven die geen pinda's of sporen van pinda's bevatten. Hieronder vindt u een lijst met tussendoortjes die hieraan voldoen en te koop zijn bij onze plaatselijke supermarkt.   Pinda vrije koekjes bij Jumbo Arentz Dinxperlo.pdf Traktaties hoeven niet perse pindavrij te zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een bijzondere dag iets mogen trakteren wat zij willen. Wel willen we het graag weten als er pinda's in verwerkt zijn, zodat we in de groepen op de juiste wijze kunnen handelen om te voorkomen dat het zich verspreidt.

Pinda vrije lijst.pdf
Pinda vrije lijst 2.pdf 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT