Privacy is een recht: geef uw voorkeuren door!

Beste ouder(s), verzorger(s),

de wet-en regelgeving AVG verplicht ons u te vragen naar uw voorkeuren voor en over uw kind(eren). Dit kan nu allemaal via Klasbord! We vragen u deze voorkeuren in te vullen voor vrijdag 6 oktober 2023, zodat wij een up-to-date overzicht hebben van uw voorkeuren omtrent privacy. Alvast bedankt.

Hoe u dit kunt doen:

  • Ga in de app naar INSTELLINGEN (in de menubalk)
  • Klik op Mijn Privacy instellingen
  • Beantwoord de vragen met ja of nee
  • Klik op opslaan

Wij beschikken dan over de juiste gegevens die we nodig hebben om recht te kunnen doen aan ieders privacy volgens AVG normen.

Hulp nodig of andere vragen, kom gerust! Loop even binnen, bel, mail of stuur ons een bericht via Klasbord. Succes!


Week tegen pesten - 25 t/m 29 september 2023

Namens onze AntiPestCoördinator: Figen Altiparmak, stuur ik u de brief in de bijlage. De brief gaat over onze deelname aan de 'Week tegen pesten'.

Ouderbrief week tegen pesten 2023 2024[42]
Flyer Naschools Aanbod najaar 2023

Namens Figulus stuur ik u in de bijlage bij dit bericht de flyer van het naschoolse aanbod najaar 2023.

Flyer najaarprogramma 2324 Naschoolse Activiteiten (1)[77]
Reclame: #opladers: ouders voor ouders

In de bijlage een bericht vanuit Gemeente Aalten over het project #opladers - ouders voor ouders.

Opladers planning On tour 3 woensdagen Dinxperlo 2023[74]
Startgesprekken 11-22 september 2023: kennismaking

Morgen (maandag 28 augustus) kunt u zich vanaf 17 uur inschrijven voor de startgesprekken (11- 22 september). In oudergesprekken staat telkens uw kind en zijn of haar ontwikkeling centraal. In het eerste oudergesprek zijn wij niet aan het woord, maar u! En als uw kind in groep 7 of 8 zit, uw kind zelf; deze leerlingen mogen mee tijdens het gesprek.

Tijdens het gesprek luistert de leerkracht naar wat u over uw kind vertelt. Het is belangrijk dat hij of zij u en uw kind leert kennen; een goede relatie met een kind is één van de belangrijke voorwaarden om te leren. Ouderbetrokkenheid bij leren is een andere belangrijke voorwaarde. In dit gesprek komt dit samen: win-win.

Het gesprek wordt gevoerd met behulp van ‘de hand’. Elke vinger correspondeert met een vraag (vragen) over uw kind. In de bijlage stuur ik u het format met de vragen toe, zodat u weet welke vragen u kunt verwachten. Het is mogelijk dat niet alle vragen aan bod komen tijdens het gesprek. Er is een apart format voor groep 1 t/m 6 en een format voor groep 7 en 8. Deze krijgt uw kind(eren) dinsdag ook op papier mee.

Ik wens u alvast een fijn gesprek toe!

Hand groep 7 8 (A4)
Hand groep 1 6 (A4)
Schoolgids 2023/2024

In de bijlage treft u onze nieuwe schoolgids 2023/2024 aan.

De schoolgids is bedoeld voor  ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids staat praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt tevens beschreven hoe het onderwijs georganiseerd wordt en welke keuzes we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.Ook leest u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school.

Deze schoolgids is opgesteld door de directeur, in overleg met leerkrachten en met instemming van onze medezeggenschapsraad (MR).

Ik wens u veel leesplezier!

20232024 Schoolgids SintLiborius
Maandag 21 augustus: eerste schooldag in 2023/2024

We mogen weer! We kijken er naar uit u en uw kind(eren) weer te zien en te horen hoe de vakantie was!

Gouden Weken - de eerste weken na een vakantie starten we met Gouden Weken. Dat wil zeggen dat we op een speciale (en leuke manier) aandacht besteden aan groepsvorming, het weer wennen aan samen naar school gaan, het leren kennen van de leerkracht en nieuwe klasgenoten en het samen vormen van groepsregels. Elke groep doet dit op zijn eigen wijze.

Inloopweek - We nodigen u van harte uit om komende week mee naar binnen te lopen en te kijken waar uw kind(eren) dit schooljaar 'Leren Leven'.
U mag maandag t/m vrijdag inlopen van 8.20 tot 8.30 uur.

Ouderavond - Dinsdagavond 29 augustus as. heten wij u van harte welkom op de jaarlijkse informatieve ouderavond. Deze avond is voor alle ouders van groep 3 t/m 8. De nieuwe ouders van startende kleuters in schooljaar 23/24 zijn reeds uitgenodigd via een aparte mail. De leerkracht(en) van uw kind(eren) geven u deze avond een inkijkje in het onderwijs van komend schooljaar in de groep(en) van uw kind. 

De tijden:

18.30 – 18.55 uur: groep 3 en groep 4

19.00 – 19.25 uur: nieuwe ouders van startende kleuters, groep 5 en groep 6

19.30 – 19.55 uur: groep 7 en groep 8

We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met broertjes en zusjes in verschillende groepen, maar helaas konden we niet in alle gevallen voorkomen dat er een overlap is in tijd. Als dit voor u geldt, bent u welkom om een keuze te maken tussen de groepen of u als ouders op te splitsen tussen de groepen. 

De presentaties die tijdens de avond gebruikt worden, worden op een later moment beschikbaar gesteld via Klasbord. We kijken uit naar uw komst!

Kennismakingsgesprekken - Vanaf 4 september staan onze ouder(kennismakings)gesprekken gepland. Hiervoor kunt u zich inschrijven via Klasbord vanaf maandag 28 augustus. Meer informatie over deze gesprekken ontvangt u tzt. ook.

Kalender - in onze Klasbord kalender vindt u alle gebeurtenissen, vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar.

In de bijlage nogmaals de organisatiebrief van schooljaar 2023/2024, als reminder. Volgende week ontvangt u de schoolgids van dit schooljaar.

Goed weekend en tot maandag!

20232024 organisatiebrief Sint Liborius
Bedankt en fijne zomervakantie!

Wat zijn we deze week door u verrast: ik wil u, mede namens mijn team, heel hartelijk danken voor de leuke attentie die we gekregen hebben. Dit waarderen we zeer! De zomervakantie is vandaag om 11.45 uur begonnen. We wensen iedereen een hele mooie, gezellige, zonnige en fijne vakantie toe! Maandag 21 augustus staan de deuren weer wagenwijd open voor uw kind(eren(, onze leerling(en). We kijken terug op een heel goed en leerrijk schooljaar!


Doordraai middag dinsdag 4 juli 13 uur

Aankomende dinsdagmiddag van 13 tot 14 uur, draaien we door! Dat wil zeggen dat alle leerlingen een kijkje gaan nemen in de klas waar ze volgend schooljaar zitten. Ze maken op een gezellige manier kennis met het nieuwe lokaal, hun nieuwe leerkracht en (nieuwe) klasgenoten. Ook vertellen de juffen en meester wat ze kunnen verwachten van het komende schooljaar.

Inloopspreekuur Ondersteuningsteam Oost Achterhoek 27 juni as.

Inloopspreekuur Ondersteuningsteam Oost Achterhoek

Dinsdag 27 juni is André Pöstgens, medewerker van het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek, van 13:30 tot 15:30 aanwezig zijn op de St. Liborius. U heeft dan de mogelijkheid om vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind laagdrempelig te stellen aan en te bespreken met André. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT